Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Αν έχετε domain σε άλλο καταχωρητή και θέλετε να το μεταφέρετε σε μας:

Η μεταφορά θα γίνει στον συνεργαζόμενο καταχωρητή, του οποίου είμαστε μεταπωλητές. Η διαδικασία είναι η εξής:

  • Ελέγχετε από το control panel του παλιού καταχωρητή ότι έχετε πρόσβαση στη διεύθυνση email που είναι δηλωμένη ως email του ιδιοκτήτη. Αν δεν είναι, φροντίζετε για τη διόρθωσή του σε κάτι που μπορείτε να λαμβάνετε. Αυτή είναι υποχρέωση του καταχωρητή εφόσον του το ζητήσει ο κάτοχος του domain.
  • Ξεκινάμε εμείς τη διαδικασία μεταφοράς, ζητώντας να σταλεί ο κωδικός του domain στο δηλωμένο email του ιδιοκτήτη.
  • Ο πελάτης μας προωθεί τον κωδικό και προχωρούμε στη μεταφορά του domain.
  • Αφού ξεκινήσει η διαδικασία με τον σωστό κωδικό, ο παλιός καταχωρητής έχει περιθώριο 5 ημερών να εγκρίνει ή να απορρίψει τη μεταφορά. Σε περίπτωση απόρριψης, θα πρέπει να σας εξηγήσει τους λόγους. Αν δεν καταχωρήσει έγκριση ή απόρριψη μέσα σε 5 ημέρες, η έγκριση δίνεται αυτόματα.

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να γίνουν σε συνεννόηση μαζί μας, ώστε να συνεχίσουν να παρέχονται αδιάκοπα οι υπηρεσίες του domain.