Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Αν επιλέξετε ένα από τα πακέτα φιλοξενίας μας και θέλετε να υλοποιήσετε τη σελίδα σας σε WordPress, στήνουμε εμείς το WordPress και σας το παραδίδουμε με το κλειδί στο χέρι. Συγκεκριμένα σας προσφέρουμε:

  • Δωρεάν εγκατάσταση WordPress
  • Αυτόματες ενημερώσεις σε σταθερές εκδόσεις του WordPress
  • Δωρεάν εγκατάσταση και αρχική παραμετροποίηση ενός plugin για ασφάλεια και ενός plugin για αυτοματοποιημένο backup όλου του site σας
  • Παράδοση όλων των παραπάνω με το κλειδί στο χέρι

Επίσης, μπορούμε να σας προσφέρουμε:

  • Μετατροπή του υπάρχοντος στατικού site σας σε WordPress, με χαμηλό κόστος
  • Εξαρχής σχεδίαση δυναμικού site σε WordPress
  • Εκπαίδευση στη χρήση του WordPress και στην ενημέρωση του δυναμικού site σας