Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Τα .gr domains (ονόματα domains του ελληνικού tld) έχουν τις εξής ιδιαιτερότητες:

  • Η κατοχύρωσή τους είναι αναγκαστικά διετής
  • Τα στοιχεία των κατόχων τους είναι πάντα προστατευμένα (σαν να είχαμε εφαρμόσει ID Protect), δηλαδή δεν μπορεί να δει κάποιος σε ποιον ανήκει ένα domain αν κάνει αναζήτηση whois στο αντίστοιχο μητρώo
  • Μπορούμε να αλλάξουμε χωρίς ιδιαίτερες διαδικασίες τα στοιχεία του κατόχου τους, με εξαίρεση το ονοματεπώνυμο/την επωνυμία του κατόχου και, εφόσον έχει δηλωθεί αρχικά, το ΑΦΜ του.
  • Αλλαγή κατόχου γίνεται με την υποβολή αντίστοιχων υπεύθυνων δηλώσεων από τον παλιό και το νέο κάτοχο, όπου ο πρώτος δηλώνει ότι επιθυμεί και ο δεύτερος ότι αποδέχεται τη μεταβίβαση. Εμείς σας στέλνουμε σχετικά υποδείγματα και μας τα επιστρέφετε συμπληρωμένα και επικυρωμένα για το γνήσιο της υπογραφής, μαζί με την αντίστοιχη χρέωση.