Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Τα .com domains (ονόματα domains του παγκόσμιου εμπορικού tld), καθώς και τα .org domains και .net domains, έχουν τις εξής ιδιαιτερότητες:

  • Η κατοχύρωσή τους γίνεται για οποιαδήποτε διάρκεια, από 1 έως 10 έτη
  • Τα στοιχεία των κατόχων τους μπορεί να είναι προστατευμένα, μπορεί και να μην είναι. Όταν είναι προστατευμένα με ID Protect, δεν μπορεί να δει κάποιος σε ποιον ανήκει ένα domain αν κάνει αναζήτηση whois στο αντίστοιχο μητρώo. Εμείς, εφόσον μας το ζητήσετε, σας προσφέρουμε δωρεάν ID Protect (δωρεάν Private WHOIS) για αυτά τα domains.
  • Μπορούμε να αλλάξουμε χωρίς ιδιαίτερες διαδικασίες τα στοιχεία του κατόχου τους, συμπεριλαμβανομένου του ονοματεπώνυμου/της επωνυμίας του κατόχου.