Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Μεγάλα σε μέγεθος mailbox (2 GB ανά mailbox, με δυνατότητα μεγαλύτερων mailbox με πρόσθετη χρέωση.
 • Μέγιστο μέγεθος μηνύματος 100 ΜΒ.
 • Άριστη διαχείριση του spam με το SpamExperts (παρέχεται δωρεάν για domain με 15 mailboxes MailPLUS και άνω).
 • Webmail το γνωστό Roundcube
 • Πρόσβαση στο e-mail μέσω secure POP, secure IMAP
 • Ευελιξία στη δυνατότητα προώθησης σε πολλούς αποδέκτες με παράλληλη διατήρηση ή όχι σε κάθε mailbox
 • Δυνατότητα ορισμού διευθύνσεων catch-all.
 • Δυνατότητα ορισμού “reject addresses”, τα μηνύματα στις οποίες δεν θα προωθούνται στο catch-all αλλά θα απορρίπτονται
 • Δυνατότητα αυτόματης αντιγραφής εξερχομένων, είτε με αποθήκευσή τους σε φάκελο του ίδιου mailbox, είτε με προώθησή τους σε άλλη διεύθυνση email
 • Δυνατότητα αυτόματης περιοδικής διαγραφής μηνυμάτων με ηλικία μεγαλύτερη από κάποια καθορισμένη, ανά φάκελο και για συγκεκριμένα mailbox
 • Δυνατότητα διαχείρισης όλων των email όλων των domain σας μέσω control panel (cPanel, παρέχεται δωρεάν για λογαριασμούς με άνω των 50 mailbox MailPLUS σε ένα ή περισσότερα domain)

Κόστος

Ευρώ 30/έτος για κάθε mailbox

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ