Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

1. Εισαγωγή

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει πώς και πότε συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και μοιραζόμαστε πληροφορίες όταν αγοράζετε υπηρεσίες από εμάς, επικοινωνείτε μαζί μας ή χρησιμοποιείτε με άλλο τρόπο τις υπηρεσίες μας μέσω των ιστοσελίδων μας (www.glossa.com και www.fastweb.gr) ή στα γραφεία μας, που βρίσκονται στην οδό:

Δορυλαίου 3, 18451, Νίκαια, Ελλάδα.

Στην παρούσα πολιτική, οι όροι “εμείς”, “εμάς” και “μας” θα σημαίνουν τον Ιωάννη Παντουβάνο, που ενεργεί ως ιδιοκτήτης προσωπικής επιχείρησης, και κάθε υπάλληλο πλήρους απασχόλησης αυτής της προσωπικής επιχείρησης.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν ισχύει για τις πρακτικές τρίτων μερών που δεν ανήκουν σε εμάς ή δεν ελέγχουμε. Εάν χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες τρίτων μερών για την παροχή των υπηρεσιών μας και τα προσωπικά σας στοιχεία διαβιβάζονται σε αυτά τα τρίτα μέρη, θα ενημερωθείτε σχετικά πριν δεσμευτείτε να αγοράσετε τις υπηρεσίες μας και θα πρέπει να ανατρέξετε στις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου τους για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου τους.

2. Πληροφορίες που συλλέγουμε

Για την εκτέλεση της παραγγελίας σας, πρέπει να μας παρέχετε ορισμένες πληροφορίες, όπως το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την ταχυδρομική διεύθυνση, τα στοιχεία πληρωμής και τις λεπτομέρειες των υπηρεσιών που παραγγέλνετε. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να μας παράσχετε πρόσθετες προσωπικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την παροχή των υπηρεσιών μας.

3. Ειδικές πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των ιστοτόπων μας

Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, συλλέγουμε ειδικές πληροφορίες. Συγκεκριμένα:

Cookies. Δεν συλλέγουμε ή χρησιμοποιούμε ενεργά cookies για να παρακολουθούμε τη συμπεριφορά ή/και τις προτιμήσεις των επισκεπτών μας.

4. Γιατί χρειαζόμαστε τις πληροφορίες σας και πώς τις χρησιμοποιούμε Βασιζόμαστε σε διάφορες νομικές βάσεις για να συλλέγουμε, να χρησιμοποιούμε και να μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας, όπως:

εφόσον απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών μας, όπως όταν χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας για την εκτέλεση της παραγγελίας σας, για την επίλυση διαφορών ή για την παροχή υποστήριξης πελατών, όταν έχετε δώσει τη θετική σας συγκατάθεση, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή, όπως με την εγγραφή σας στα ενημερωτικά μας δελτία ή στις λίστες αλληλογραφίας , εάν είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση ή δικαστική απόφαση ή σε σχέση με νομική αξίωση, όπως η διατήρηση πληροφοριών σχετικά με τις αγορές σας, εάν απαιτείται από τη φορολογική νομοθεσία- και εφόσον είναι απαραίτητο για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων μας, εφόσον τα εν λόγω νόμιμα συμφέροντα δεν υπερισχύουν των δικαιωμάτων ή των συμφερόντων σας, όπως η παροχή και η βελτίωση των υπηρεσιών μας.

5. Ανταλλαγή και αποκάλυψη πληροφοριών

Οι πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες μας είναι σημαντικές για την επιχείρησή μας. Μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες για πολύ περιορισμένους λόγους και σε περιορισμένες περιστάσεις, ως εξής:

Πάροχοι υπηρεσιών. Προσλαμβάνουμε ορισμένα έμπιστα τρίτα μέρη για την εκτέλεση λειτουργιών και την παροχή υπηρεσιών στο γραφείο μας, όπως εταιρείες παράδοσης. Θα μοιραστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες με αυτά τα τρίτα μέρη, αλλά μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκτέλεση αυτών των υπηρεσιών.

Μεταφορές επιχειρήσεων. Εάν πουλήσουμε ή συγχωνεύσουμε την επιχείρησή μας, ενδέχεται να αποκαλύψουμε τις πληροφορίες σας ως μέρος αυτής της συναλλαγής, μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

Συμμόρφωση με τους νόμους. Μπορούμε να συλλέγουμε, να χρησιμοποιούμε, να διατηρούμε και να μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας εάν έχουμε την καλή πίστη ότι είναι εύλογα απαραίτητο για: (α) να ανταποκριθούμε σε νομικές διαδικασίες ή σε κυβερνητικά αιτήματα , (β) να εφαρμόσουμε τις συμφωνίες, τους όρους και τις πολιτικές μας, (γ) να συμμορφωθούμε με τις φορολογικές αρχές ή άλλους κυβερνητικούς ελέγχους, (δ) να αποτρέψουμε, να διερευνήσουμε και να αντιμετωπίσουμε την απάτη και άλλες παράνομες δραστηριότητες, την ασφάλεια ή τεχνικά ζητήματα, ή (ε) να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία και την ασφάλεια των πελατών μας ή άλλων.

Υπάρχουν μερικές συγκεκριμένες περιπτώσεις ανταλλαγής πληροφοριών για τις οποίες θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε:

Τιμολόγια. Οι απαιτούμενες πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται στα τιμολόγιά μας παραμένουν σε αυτά τα τιμολόγια και μπορούν να είναι προσβάσιμες από τις ελληνικές φορολογικές αρχές κατά τον έλεγχό μας. Επιπλέον, μπορούν να έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες, συγκεκριμένα στον αριθμό μητρώου ΦΠΑ σας και σε άλλες πληροφορίες που συνδέονται με αυτόν.

Τραπεζικά εμβάσματα και άλλες πληρωμές. Όταν μας πληρώνετε, έχουμε πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς, όπως το ποσό και την ημερομηνία πληρωμής, τα στοιχεία της τράπεζας ή του λογαριασμού σας σε άλλα συστήματα πληρωμών. Τις χρησιμοποιούμε μόνο για σκοπούς ταυτοποίησης της πηγής κάθε πληρωμής και δεν τις διατηρούμε σε καμία βάση δεδομένων ή άλλη μορφή.

Καταχωρήσεις και μεταβιβάσεις domain. Όταν αγοράζετε ένα domain στο internet από εμάς, είμαστε υποχρεωμένοι να συλλέγουμε ορισμένα προσωπικά στοιχεία σχετικά με τον ιδιοκτήτη του domain και να τα υποβάλλουμε στον καταχωρητή και το κεντρικό μητρώο για το συγκεκριμένο domain. Δεν διατηρούμε αυτές τις πληροφορίες, αλλά έχουμε πρόσβαση σε αυτές μέσω του καταχωρητή. Εμείς, ο καταχωρητής και το μητρώο ενδέχεται να αποκαλύψουμε αυτές τις πληροφορίες όταν είναι εύλογα απαραίτητο να ανταποκριθούμε σε νομικές διαδικασίες ή σε κυβερνητικά αιτήματα. Θα πρέπει να ανατρέξετε στις πολιτικές απορρήτου του καταχωρητή και του μητρώου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πιθανή αποκάλυψη. Επιπλέον, οι προσωπικές σας πληροφορίες ενδέχεται να είναι ή να μην είναι δημόσια προσβάσιμες μέσω μιας αναζήτησης whois για ορισμένα domain. Εάν δεν μας ζητήσετε ρητά να τις καταστήσουμε προσβάσιμες, ρυθμίζουμε το domain σας έτσι ώστε οι πληροφορίες αυτές να προστατεύονται και να μην είναι γενικά προσβάσιμες, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό για το σχετικό κεντρικό μητρώο.

Κωδικοί πρόσβασης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φιλοξενίας. Όταν αγοράζετε υπηρεσίες email και web hosting από εμάς, σας παρέχουμε το email σας και άλλους κωδικούς πρόσβασης. Είναι απαραίτητο να τους έχετε όταν παρέχουμε αρχικά τις υπηρεσίες σας. Κατά τη δημιουργία, σας συμβουλεύουμε πάντα πώς μπορείτε να αλλάξετε τους αρχικούς κωδικούς πρόσβασης- είναι δική σας ευθύνη να τους αλλάξετε αμέσως και να διαφυλάξετε τους νέους κωδικούς πρόσβασης. Κατά καιρούς, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας παρέχετε αυτούς τους κωδικούς πρόσβασης ή ενδέχεται να επαναφέρουμε τους κωδικούς πρόσβασης και να σας ενημερώσουμε για τους νέους κωδικούς πρόσβασης, ώστε να μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες υποστήριξης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι και πάλι δική σας ευθύνη να αλλάξετε ξανά τους κωδικούς πρόσβασης μετά την επίλυση του σχετικού προβλήματος.

Έγγραφα μετάφρασης. Μπορείτε να μας στείλετε έγγραφα για μετάφραση που περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Σε αυτή την περίπτωση, σας ζητάμε να τα προσδιορίσετε ως τέτοια, ώστε να λάβουμε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για να τα αντιμετωπίσουμε ως εμπιστευτικά και να μην διατηρήσουμε καμία από τις πληροφορίες μετά την οριστικοποίηση και παράδοση της μετάφρασης.

6. Διατήρηση δεδομένων

Διατηρούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και όπως περιγράφεται στην Πολιτική Απορρήτου μας. Ωστόσο, ενδέχεται επίσης να μας ζητηθεί να διατηρήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να συμμορφωθούμε με τις νομικές και κανονιστικές μας υποχρεώσεις, να επιλύσουμε διαφορές και να επιβάλουμε τις συμφωνίες μας. Γενικά διατηρούμε τα δεδομένα σας για το ακόλουθο χρονικό διάστημα: 4 χρόνια. Ενδέχεται να υπάρχει μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης για έγγραφα συναλλαγών (τιμολόγια), ανάλογα με τις απαιτήσεις για σκοπούς φορολογικού ελέγχου.

7. Μεταφορές προσωπικών πληροφοριών εκτός της ΕΕ

Ενδέχεται να αποθηκεύουμε και να επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας μέσω υπηρεσιών φιλοξενίας τρίτων στις ΗΠΑ και σε άλλες δικαιοδοσίες. Ως αποτέλεσμα, ενδέχεται να μεταφέρουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε μια δικαιοδοσία με διαφορετικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων και κυβερνητικής επιτήρησης από τη δική σας δικαιοδοσία.

8. Τα δικαιώματά σας

Εάν διαμένετε σε ορισμένα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, έχετε ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με τις προσωπικές σας πληροφορίες. Ενώ ορισμένα από αυτά τα δικαιώματα ισχύουν γενικά, ορισμένα δικαιώματα ισχύουν μόνο σε ορισμένες περιορισμένες περιπτώσεις. Περιγράφουμε αυτά τα δικαιώματα παρακάτω:

Πρόσβαση. Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση και να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς, επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.

Αλλαγή, περιορισμός, διαγραφή. Ενδέχεται επίσης να έχετε δικαιώματα αλλαγής, περιορισμού της χρήσης ή διαγραφής των προσωπικών σας πληροφοριών. Εκτός εξαιρετικών περιστάσεων (όπως όταν είμαστε υποχρεωμένοι να αποθηκεύσουμε δεδομένα για νομικούς λόγους), θα διαγράψουμε γενικά τις προσωπικές σας πληροφορίες κατόπιν αιτήματος.

Αντικείμενο. Μπορείτε να αντιταχθείτε (i) στην επεξεργασία ορισμένων από τις πληροφορίες σας με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας και (ii) στη λήψη μηνυμάτων μάρκετινγκ από εμάς αφού δώσετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη λήψη τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα διαγράψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, εκτός εάν έχουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τα εν λόγω στοιχεία ή εάν είναι απαραίτητα για νομικούς λόγους.

Καταγγελία. Εάν διαμένετε στην ΕΕ και επιθυμείτε να εκφράσετε μια ανησυχία σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών σας από εμάς (και με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων που μπορεί να έχετε), έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην τοπική σας αρχή προστασίας δεδομένων.

9. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Για τους σκοπούς της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων, εγώ, ο Γιάννης Παντουβάνος, είμαι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο jpant@gmx.com. Εναλλακτικά, μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα στη διεύθυνση:

Ιωάννης Παντουβάνος, Δορυλαίου 3, 18451 Νίκαια, Ελλάδα