Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Κατοχυρώνοντας ένα όνομα domain, έχετε τα εξής:

  • Το δικαίωμα χρήσης ονομάτων .gr ή .com κ.λπ., για το site σας, τα e-mail σας. Τα δικαιώματα αυτά έχουν συνήθως περίοδο ανανέωσης ένα έτος, ειδικά για τα ελληνικά domain (.gr) δύο έτη. Η ανανέωση πολλών ετών μελλοντικά είναι δυνατή, ανάλογα με το domain.
  • Τις απαραίτητες υπηρεσίες DNS για την ομαλή λειτουργία του domain σας και τη σωστή του σύνδεση με το site σας, τα e-mail σας κ.λπ. Αυτές παρέχονται συνήθως από τον εκάστοτε καταχωρητή κι όχι από το ίδιο το μητρώο.
  • Προώθηση HTTP. Κι αυτή συνήθως παρέχεται από τον εκάστοτε καταχωρητή.

Ανάλογα με την επέκταση του domain, ενδέχεται να υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις για να το αποκτήσετε ή περιορισμοί στις παραπάνω υπηρεσίες.

Αν θέλετε να κατοχυρώσετε μόνο ένα domain και όχι άλλες σταθερές υπηρεσίες σε αυτό (e-mail, site), ρωτήστε μας τι μπορούμε να σας προσφέρουμε εμείς δωρεάν ανάλογα με το ποιες είναι οι ανάγκες σας.