Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Καθένα από τα διάφορα κεντρικά registries έχουν δικούς τους κανόνες ως προς το ποιος έχει το δικαίωμα απόκτησης ενός domain αλλά και ως προς τις διαδικασίες απόκτησης των domains αυτών. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να μας ρωτάτε και να σας συμβουλεύουμε κατά περίπτωση. Υπάρχουν κάποιες χώρες που ‘εμπορεύονται’ τα domains που τους αντιστοιχούν, δηλ. τα διαθέτουν σε κάθε ενδιαφερόμενο έναντι υψηλής αμοιβής σε σύγκριση με ένα απλό domain .gr ή .com. Άλλες χώρες θέτουν περιορισμούς, ο γενικός κανόνας όμως είναι ότι μια εταιρεία με υποκατάστημα σε μια χώρα μπορεί να έχει domain σε αυτή τη χώρα.

Σε κάποιες περιπτώσεις, θα σας συμβουλέψουμε είτε να πάρετε εναλλακτικό domain (π.χ. br.com για τη Βραζιλία) είτε να αναλάβετε μόνοι σας τις σχετικές διαδικασίες. Σε αυτή την περίπτωση, είναι καλό να δηλωθούν εξαρχής οι nameservers τους οποίους θα ελέγχετε με τις εκάστοτε πληροφορίες για το domain σας, γιατί δεν γίνονται σε όλα τα μητρώα άμεσα οι σχετικές αλλαγές. Για ορισμένες χώρες, δεν υπάρχουν καν registrars (π.χ. για το domain .ae των ΗΑΕ) και οι κατοχυρώσεις γίνονται αποκλειστικά μέσω του κεντρικού μητρώου. Ειδική περίπτωση είναι η Κίνα, η οποία επέτρεπε μέχρι πρόσφατα την κατοχύρωση μέσω registrar, ενδιάμεσα άλλαξαν τη διαδικασία και ζήτησαν να σταλούν εκ των υστέρων διάφορα δικαιολογητικά, ενώ πλέον δεν επιτρέπει την κατοχύρωση μέσω τρίτων εταιρειών.

Στις περιπτώσεις αυτές που θα σας πούμε ότι δεν μπορούμε να αναλάβουμε εμείς τις διαδικασίες κατοχύρωσης, υπάρχουν διάφορες εταιρείες οι οποίες τα προσφέρουν. Αυτές οι εταιρείες χρεώνουν πάρα πολλά και δεν είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς κάνουν. Είναι αμφίβολο αν σε περίπτωση που αλλάξει πολιτική το κεντρικό registry θα έχετε το domain στην κατοχή σας. Εμείς σας συνιστούμε σε αυτές τις μη ξεκάθαρες περιπτώσεις να γίνεται απευθείας η εγγραφή στο κεντρικό registry. Αν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μιας τέτοιας εταιρείας, διαβάστε τους όποιους όρους προσεκτικά και συγκρίνετε τις τιμές τους με αυτές που ενδεχομένως δίνει το ίδιο το κεντρικό μητρώο.