Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Εφόσον το επιθυμείτε, μπορούμε να ρυθμίσουμε το email σας ώστε ένα αντίγραφο όλων των εξερχόμενων email σας να προωθείται σε προσαρμοσμένο προορισμό. Αυτός μπορεί να είναι είτε ένας φάκελος του mailbox που στέλνει το email (ή κάποιου άλλου mailbox), είτε μια εξωτερική διεύθυνση.

Αυτή η δυνατότητα σας είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στις εξής περιπτώσεις:

  • Πολλοί υπάλληλοι μιας επιχείρησης χρησιμοποιούν την ίδια διεύθυνση για εισερχόμενα μηνύματα (π.χ. sales@katastima.gr) αλλά στα εισερχόμενα αιτήματα απαντά ο πρώτος διαθέσιμος ή απαντούν εκ περιτροπής με βάσει συγκεκριμένους κανόνες, ωράρια, ανάλογα με τον φόρτο εργασίας κ.λπ. Θέλουν να βλέπουν όμως αν έχει δοθεί μια απάντηση σε κάποιον πελάτη χωρίς κάποιο περίπλοκο σύστημα.
  • Ένα email χρησιμοποιείται από εξωτερικό συνεργάτη της εταιρείας και στην εταιρεία πρέπει να υπάρχει ορατότητα για το ποια email στέλνει ο συνεργάτης με αυτό το email.
  • Ο ίδιος χρήστης έχει έναν κύριο υπολογιστή που χρησιμοποιεί τις εργάσιμες ώρες στο γραφείο και ένα laptop που χρησιμοποιεί στο σπίτι, με τον ίδιο λογαριασμό email. Θέλει να έχει πρόσβαση στα μηνύματα που έχει στείλει ο ίδιος από τον υπολογιστή του στο γραφείο όταν βρίσκεται στο σπίτι, και το αντίστροφο.

Τη ρύθμιση θα πρέπει να μας ζητήσετε να την κάνουμε εμείς, εξηγώντας μας ακριβώς πώς θέλετε να λειτουργήσει.

Για να λειτουργήσει αυτή η ρύθμιση, θα πρέπει η αποστολή να γίνεται μέσω του δικού μας SMTP server.