Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Αν και το βασικό δομικό στοιχείο της παρουσίας σας στο internet, το DNS είναι συχνά το πιο παραμελημένο. Αν πάψει να λειτουργεί σωστά το DNS, δεν θα έχετε καμία υπηρεσία, ούτε web, ούτε email.

Πολλοί πάροχοι παρέχουν DNS ακόμα και από τον ίδιο server που παρέχει την υπηρεσία του hosting. Έτσι, αν έχετε διεύθυνση

www.somefancysite.gr με IP xxx.yyy.zzz.bb1

Το DNS παρέχεται από 2 servers με ονόματα όπως

ns1.somefancyhost.gr με IP xxx.yyy.zzz.bb1

ns2.somefancyhost.gr με IP xxx.yyy.zzz.bb2

Μπορείτε να διαπιστώσετε και μόνοι σας (π.χ. με μια αναζήτηση στο DomainHelp) ότι η IP του ενός nameserver είναι η ίδια με του site σας, ενώ η IP του δεύτερου είναι διαδοχική, δηλ. έχει εκχωρηθεί μαζί με την πρώτη, στον ίδιο κάτοχο, στην ίδια γεωγραφική περιοχή, κατά πάσα πιθανότητα στο ίδιο μηχάνημα.

Με άλλα λόγια, παρέχουν την υπηρεσία DNS από το ίδιο μηχάνημα που φιλοξενεί το site. Αν πάθει βλάβη αυτό το μηχάνημα, δεν θα έχετε καμία υπηρεσία.

Με την υπηρεσία JustDNS, την οποία απολαμβάνουν δωρεάν όλοι οι πελάτες μας domain και φιλοξενίας, έχετε:

  • 35 διαφορετικούς, γεωγραφικά και δικτυακά ξεχωριστούς nameservers, με τεχνολογία Anycast, που σημαίνει ότι όποιος αναζητά το όνομα domain σας συνδέεται αυτόματα και αντλεί πληροφορίες DNS από τον εγγύτερο δικτυακά server
  • Όλες τις διαθέσιμες εγγραφές
  • Απόλυτη αξιοπιστία και εξασφάλιση του DNS