FASTweb.gr

Καταπολέμηση SPAM – Γενική περιγραφή

 • Η παρακάτω συνοπτική περιγραφή αφορά τις ενέργειες κατά του SPAM στο σύστημα MailPlus.
 • Ως πρώτο στάδιο, τα εισερχόμενα μηνύματα ελέγχονται στο επίπεδο MX (server εισερχομένων).
 • Σε αυτό το επίπεδο, όσα μηνύματα ‘κόβονται’ δεν εισέρχονται καθόλου στο σύστημά μας, αφού γίνονται έλεγχοι βάσει του αποστολέα τους, της μορφής του μηνύματος και του τρόπου αποστολής.
 • Υπάρχουν μια σειρά έλεγχοι, και σε συνεννόηση με εσάς μπορούμε να ρυθμίσουμε το επίπεδο, δηλαδή ποιο σετ ελέγχων θα εφαρμόζονται (από κανένας έλεγχος μέχρι πολύ αυστηρό επίπεδο με όλους τους διαθέσιμους ελέγχους). Με τη δημιουργία του λογαριασμού σας, ορίζουμε ένα συντηρητικό επίπεδο και, ανάλογα με το πόσα μηνύματα SPAM λαμβάνετε ή πόσα θεμιτά μηνύματα κόβονται το προσαρμόζουμε, ενώ μπορούμε και να ενεργοποιήσουμε/απενεργοποιήσουμε ακόμα και μεμονωμένους ελέγχους. Υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής των ελέγχων και του πόσο επιθετική ρύθμιση θα γίνει σε επίπεδο λογαριασμού, domain ή ακόμα και μεμονωμένης διεύθυνσης email.
 • Όσα μηνύματα προέρχονται από αποστολείς που έχετε συμπεριλάβει στη λευκή λίστα σας σε επίπεδο MX, περνούν  ανεξαρτήτως του αποτελέσματος των ελέγχων.
 • Αντίστοιχα, όσα μηνύματα προέρχονται από αποστολείς που έχετε συμπεριλάβει στη μαύρη λίστα σας σε επίπεδο MX, κόβονται ανεξαρτήτως του αποτελέσματος των ελέγχων. Εξαίρεση αποτελεί ένα μικρό ποσοστό μηνυμάτων που δεν μπορούν να απορριφθούν για τεχνικούς λόγους, τα οποία όμως λαμβάνουν υψηλή βαθμολογία spam και μπορούν εύκολα να απορριφθούν στο μετέπειτα στάδιο φιλτραρίσματος.
 • Για όσα μηνύματα απορρίπτονται, ειδοποιείται ο αποστολέας τους ώστε να υπάρχει η δυνατότητα συνεννόησης με τον πελάτη μας και προσθήκης του αποστολέα σε λευκή λίστα ή προσαρμογής του συγκεκριμένου ελέγχου για τον οποίο απορρίπτονται τα μηνύματά του, ακόμα και υποστήριξης του αποστολέα ώστε να διορθώσει το πρόβλημα που προκαλεί την απόρριψή τους.
 • Παράλληλα, έχετε τη δυνατότητα να ελέγξετε ποια μηνύματα και πότε κόπηκαν, εξετάζοντας τις ημερήσιες αναφορές απορρίψεων και παραδόσεων που μπορείτε να μας ζητήσετε να λαμβάνετε.
 • Τα μηνύματα που εισέρχονται στο σύστημά μας βαθμολογούνται ως προς το πόσο πιθανό είναι να αποτελούν SPAM. Όσο υψηλότερη βαθμολογία, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα να είναι SPAM. H βαθμολογία αυτή είναι αθροιστική για κάθε κριτήριο που ισχύει, προστίθεται στο header του μηνύματος και μπορεί να προβληθεί από το πρόγραμμα πελάτη αλληλογραφίας (mail client) του αποδέκτη τους.
 • Η βαθμολογία γίνεται με βάση διάφορα κριτήρια, διαφορετικής βαρύτητας το καθένα. Το πιο σημαντικό είναι αν οι αποστολείς τους περιλαμβάνονται στη λευκή ή τη μαύρη λίστα σας, οπότε αφαιρούνται ή προστίθενται αντίστοιχα 50 πόντοι, ενώ τα άλλα κριτήρια προσθέτουν πολύ λιγότερους πόντους. Στην πράξη, ένα μήνυμα με αποστολέα στη λευκή λίστα ξεκινά με βαθμολογία -50 και, όποια από τα άλλα κριτήρια κι αν ισχύουν καταλήγει με αρνητική βαθμολογία, που σημαίνει ότι θεωρείται με βεβαιότητα ότι δεν είναι SPAM.
 • Τα υπόλοιπα κριτήρια είναι κυρίως μορφολογικά (π.χ. εξετάζεται αν το μήνυμα χρησιμοποιεί μόνο κεφαλαία, ποια είναι η αναλογία κειμένου/εικόνων στο μήνυμα, αν χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες λέξεις/εκφράσεις κ.λπ.) και έχουν συγκεκριμένη βαθμολογία το καθένα.
 • Παράλληλα, γίνεται και το λεγόμενο Μπαεσιανό φιλτράρισμα (Baesian filtering – φιλτράρισμα κατά Bayes), με τη βοήθεια μιας βάσης δεδομένων που χτίζεται και ανανεώνεται συνεχώς, βάσει μηνυμάτων που της τροφοδοτούν οι τελικοί χρήστες.
 • Η τροφοδοσία γίνεται είτε με μηνύματα που κακώς έχουν χαρακτηριστεί SPAM ενώ δεν είναι (και έχουν επιθυμητό για τον χρήστη περιεχόμενο), είτε με μηνύματα που κακώς δεν έχουν χαρακτηριστεί SPAM ενώ είναι (και έχουν ανεπιθύμητο περιεχόμενο). Τυπικά, αυτό γίνεται μέσω IMAP, αντιγράφοντας απευθείας τα μηνύματα που θέλουμε να τροφοδοτήσουμε σε ειδικούς φακέλους. Εναλλακτικά, μπορούμε να ρυθμίσουμε μια πολύ απλή διαδικασία για προώθηση των μηνυμάτων σε ειδικές διευθύνσεις, π.χ. spam@domain.xx για τα ανεπιθύμητα και nospam@domain.xx για τα επιθυμητά.
 • Αφού βαθμολογηθούν τα μηνύματα, το τι τους συμβαίνει ελέγχεται βάσει 2 ορίων που μπορούμε να ρυθμίσουμε. Το κάτω όριο (ή 1ο κατώφλι) έχει αρχικά τιμή 6 και μπορεί να προσαρμοστεί. Το άνω όριο (ή 2ο κατώφλι) έχει αρχικά τιμή 13 και μπορεί κι αυτό να προσαρμοστεί. Η προσαρμογή, καθώς και οι ενέργειες για τα μηνύματα αυτά ρυθμίζονται σε επίπεδο λογαριασμού, domain ή και μεμονωμένης διεύθυνσης.
 • Όσα μηνύματα βρίσκονται κάτω από το 1ο κατώφλι περνούν ελεύθερα.
 • Όσα μηνύματα βρίσκονται μεταξύ των δύο ορίων, μεταξύ 1ου και 2ου κατωφλιού, θεωρούνται spam χαμηλού κινδύνου. Αυτά μπορούν, εφόσον γίνει η αντίστοιχη ρύθμιση, να παραδίδονται σε έναν ειδικό φάκελο με όνομα Junkmail στη δομή του αντίστοιχου mailbox. Εφόσον τοποθετηθούν στο φάκελο Junkmail, δεν παραδίδονται στα κανονικά Εισερχόμενα και ο χρήστης μπορεί να τα αναζητήσει στον ειδικό φάκελο μόνο, για περιορισμένο (ρυθμιζόμενο) αριθμό ημερών, μετά τις οποίες διαγράφονται.
 • Όσα μηνύματα βρίσκονται πάνω από το 2ο κατώφλι, θεωρούνται spam υψηλού κινδύνου. Αυτά μπορούν, εφόσον γίνει η αντίστοιχη ρύθμιση, να παραδίδονται σε έναν ειδικό φάκελο με όνομα Discard στη δομή του αντίστοιχου mailbox. Εφόσον τοποθετηθούν στο φάκελο Discard, δεν παραδίδονται στα κανονικά Εισερχόμενα και ο χρήστης μπορεί να τα αναζητήσει στον ειδικό φάκελο μόνο, για περιορισμένο (ρυθμιζόμενο) αριθμό ημερών, μετά τις οποίες διαγράφονται.
 • Υπάρχει η δυνατότητα, με την αντίστοιχη ρύθμιση, τόσο τα spam χαμηλού όσο και τα υψηλού κινδύνου να επισημαίνονται με την προσθήκη της λέξης [SPAM] στο θέμα τους. Αυτό χρησιμεύει για να αναγνωρίζονται αν επιλέξετε να παραδίδονται στα Εισερχόμενά σας και όχι σε ειδικό φάκελο.
 • Μια καλή λύση είναι να παραδίδονται ελεύθερα τα spam χαμηλού κινδύνου στα Εισερχόμενα, επισημασμένα με την ένδειξη [SPAM], ενώ τα spam υψηλού κινδύνου να καταλήγουν στον φάκελο Discard. Με αυτό τον τρόπο, περιορίζονται τα κακώς χαρακτηρισμένα ως spam μηνύματα και οι τελικοί χρήστες μπορούν να δουλεύουν πιο αποδοτικά, ενώ έχουν πάντα τη δυνατότητα να αναζητήσουν ένα μήνυμα που δεν έχουν παραλάβει ενώ το περιμένουν. Φυσικά, μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση/συνδυασμό σε συνεννόηση μαζί σας.
 • Μια προσαρμοσμένη και χρήσιμη λύση για συνολική διαχείριση του spam σε μια εταιρεία περιγράφεται εδώ.

Στην κατηγορία: Email - Αντιμετώπιση SPAM

Κύλιση προς τα επάνω