Τα παρακάτω στοιχεία ισχύουν για το σύστημα MailPlus. Δώστε παρακάτω το όνομα του mailbox και το password σας και επιλέξτε το κουμπί "Δείξε μου" για να δείτε τα στοιχεία ρύθμισης.

If you have your email in our MailPlus system, please enter below the complete name of your mailbox (including the @domain.xx part) and your password and hit the "Show me" button to view your access details.

Email:
Password: