Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Αν έχετε ένα mailbox στο σύστημά μας MailPlus, θα πρέπει να κάνετε τα εξής:

  1. Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε Settings (Ρυθμίσεις)
  2. Επιλέξτε Mail, Contacts, Calendars (Αλληλογραφία, Επαφές, Ημερολόγια)
  3. Στο τέλος του καταλόγου Accounts (Λογαριασμοί), επιλέξτε Add Account… (Νέος λογαριασμός)
  4. Στο τέλος του καταλόγου με τους παρόχους, επιλέξτε Other (Άλλος)

5. Στην ενότητα Mail (Αλληλογραφία) επιλέξτε Add Mail Account (Νέος λογαριασμός αλληλογραφίας)

6. Στη σελίδα που θα εμφανιστεί, επιλέξτε πάνω-πάνω ως τύπο λογαριασμού POP και δώστε τα στοιχεία του mailbox σας

7. Κατεβείτε πιο κάτω για να δείτε τα στοιχεία εξερχόμενης αλληλογραφίας

8. Στην περιοχή Incoming Mail Server (Διακομιστής εισερχόμενης αλληλογραφίας) συμπληρώστε τα παρακάτω. Τα στοιχεία που αρχικά επισημαίνονται με την ένδειξη Optional (Προαιρετικά) δεν είναι προαιρετικά αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το δικό μας server.

9. Επιλέξτε Next (Επόμενο)

10. Στη σελίδα Outgoing Mail Server (Διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας) συμπληρώστε τα παρακάτω.

11. Επιλέξτε Next (Επόμενο). Αν εμφανιστεί κουμπί Save (Αποθήκευση), επιλέξτε το για να αποθηκευτεί ο λογαριασμός.

12. Ο λογαριασμός έχει δημιουργηθεί, τώρα πρέπει να τον ρυθμίσουμε ώστε να επικοινωνεί με ασφάλεια. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα 1, 2, 3 για να εμφανιστεί ο κατάλογος με τους λογαριασμούς και επιλέξτε (απλό κλικ) το λογαριασμό που μόλις προσθέσατε. Τώρα βλέπετε το νέο σας λογαριασμό και συνοπτικά όλες τις ρυθμίσεις του. Πηγαίνετε κάτω-κάτω στις ρυθμίσεις του και ανοίξτε την περιοχή με ρυθμίσεις Advanced (Για προχωρημένους).

13. Τόσο στην περιοχή Incoming Settings (Ρυθμίσεις εισερχομένων) όσο και στην περιοχή Outgoing Settings(Ρυθμίσεις εξερχομένων), εντοπίστε τη ρύθμιση Use SSL (Χρήση SSL) και δώστε της την τιμή ON.

14. Είστε έτοιμοι. Αν προτιμάτε πρόσβαση μέσω IMAP, στο βήμα 6 επιλέγετε IMAP στη θέση του POP και στο βήμα 10 πόρτα 443 (και εδώ, όπως στον εξερχόμενο), στη θέση της 465.

Πιο πρόσφατες επιλογές σύμφωνα με τις τελευταίες ενημερώσεις του iOS θα βρείτε στο site της Apple, εδώ. Οι οδηγίες αυτές ισχύουν και για iPad.