Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Το cPanel είναι ένα δημοφιλές control panel για τη διαχείριση υπηρεσιών φιλοξενίας web και email. Η δική μας υλοποίηση αφορά μόνο το email. Στο cPanel για το οποίο θα σας δώσουμε στοιχεία πρόσβασης, θα δείτε διαθέσιμες πάρα πολλές επιλογές, κάποιες αφορούν web hosting, κάποιες αφορούν DNS, κάποιες άλλες οδηγούν σε εξωτερικές υπηρεσίες κ.λπ. Εδώ θα επικεντρωθούμε στις ρυθμίσεις που αφορούν το email, και το πώς να ρυθμίζετε και να διαχειρίζεστε λογαριασμούς στα domain σας. Ό,τι αλλαγές κάνετε στις υπόλοιπες ρυθμίσεις δεν θα έχουν κάποιο αποτέλεσμα, αφού η φιλοξενία web, το DNS και άλλες υπηρεσίες δεν φιλοξενούνται στον συγκεκριμένο server.

Προσοχή: Δεν έχουν πρόσβαση σε cPanel όλοι οι πελάτες μας. Τέτοιου είδους πρόσβαση παρέχουμε μόνο σε πελάτες με πολλά domains / πολλούς λογαριασμούς που επιθυμούν και γνωρίζουν πώς να κάνουν κάποιες βασικές ρυθμίσεις μόνοι τους. Οι ρυθμίσεις επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας του email σας και υπάρχει περίπτωση να χαθούν email, ρυθμίσεις ή να προκύψουν άλλα προβλήματα. Το cPanel είναι ένα ισχυρό εργαλείο που, αν και είναι εύκολο στη χρήση, επηρεάζει άμεσα το λειτουργικό του server που φιλοξενεί τα email σας και οι ρυθμίσεις μέσα από αυτό μπορεί να οδηγήσουν σε καταστροφή των mailbox, σε διαγραφή μηνυμάτων ή σε αλλαγή του τρόπου παράδοσης του email. Κάνοντας ρυθμίσεις μέσα από το cPanel, αναλαμβάνετε όλη την ευθύνη για τυχόν δυσλειτουργίες και προβλήματα που οφείλονται στις ρυθμίσεις αυτές.

Αναζήτηση λειτουργιών

Επειδή υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές στο cPanel, αυτές είναι χωρισμένες σε κατηγορίες. Μπορείτε να δείτε τις επιλογές κάθε κατηγορίας αν κάνετε κλικ στο αντίστοιχο σύμβολο (+) ή να τις κρύψετε αν κάνετε κλικ στο σύμβολο (-). Αν ξέρετε το όνομα της επιλογής που ψάχνετε, μπορείτε να αρχίσετε να το πληκτρολογείτε στο μεγάλο λευκό πλαίσιο με την ένδειξη Find functions quickly by typing here. Αν βρίσκεστε ήδη εντός μιας λειτουργίας και θέλετε να επιστρέψετε στην παρακάτω σελίδα με όλες τις λειτουργίες, μπορείτε να πατήσετε το link Tools (Εργαλεία), επάνω αριστερά.

Αλλαγή γλώσσας

Αν θέλετε να βλέπετε το cPanel στα ελληνικά, μπορείτε να επιλέξετε PREFERENCES / Change Language

Οι οδηγίες αυτές αφορούν το αγγλικό περιβάλλον εργασίας, προς αποφυγή παρεξηγήσεων, γιατί οι ελληνικές αποδόσεις δεν είναι πάντα τόσο εύστοχες.

Μερικές βασικές λειτουργίες

Αυτές όλες βρίσκονται στην κατηγορία EMAIL.

Email Accounts: Σας επιτρέπει να προσθέτετε νέους λογαριασμούς email (mailboxes) (+CREATE), να συνδέεστε απευθείας στο αντίστοιχο mailbox μέσω webmail (CHECK EMAIL), να διαχειρίζεστε το αντίστοιχο mailbox (MANAGE, όπου μπορείτε μεταξύ άλλων να αλλάξετε password στο mailbox).

Forwarders: Σας επιτρέπει να ορίζετε προωθήσεις που ισχύουν για όλα τα εισερχόμενα μηνύματα σε μια διεύθυνση στα domain σας.

– Αν θέλετε μια διεύθυνση να προωθείται σε 2 ή περισσότερους διαφορετικούς προορισμούς, θα πρέπει να ορίσετε αντίστοιχα ξεχωριστά forwarders.

– Οι προορισμοί μπορεί να είναι άλλες διευθύνσεις εντός του domain ή άλλες διευθύνσεις εκτός του domain, που ανήκουν στον λογαριασμό σας ή είναι διευθύνσεις στον έξω κόσμο (π.χ. @gmail.com).

– Για την παράδοση μιας διεύθυνσης στο mailbox με ίδια διεύθυνση δεν χρειάζεται ορισμός forwarder, εφόσον οι διευθύνσεις των forwarders αντιστοιχούν σε λογαριασμό email (mailbox) στον λογαριασμό σας, κάθε forwarder προωθεί αντίγραφο του μηνύματος.

– Μπορείτε να ρυθμίσετε μέσω των forwarders να διατηρούνται αντίγραφα όλων των εισερχόμενων μηνυμάτων μέσα σε φάκελο του ίδιου mailbox για λόγους backup. Αυτό επιτυγχάνεται αν, π.χ. για το mailbox username@domain.gr και τήρηση backup στον φάκελο με όνομα ‘backup’, δώσετε σαν διεύθυνση username@domain.gr και σαν προορισμό username+backup@domain.gr. Μοναδική προϋπόθεση είναι να έχετε δημιουργήσει ήδη έναν φάκελο με όνομα backup (π.χ. μέσα από το webmail) ή να έχετε ρυθμίσει το mailbox να δημιουργεί αυτόματα φακέλους όταν δέχεται μηνύματα με αυτή τη μορφή διεύθυνσης (+ addressing, ρυθμίζεται μέσα από Email Accounts / MANAGE)

Default Address: Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε μια διεύθυνση catch-all για κάθε domain, δηλ. όσα μηνύματα στέλνονται σε οποιαδήποτε διεύθυνση μορφής anything@domain.gr να παραδίδονται σε άλλη συγκεκριμένη υπάρχουσα ή και εξωτερική διεύθυνση. Συνιστούμε να μη χρησιμοποιείτε αυτή τη ρύθμιση αν δεν έχετε συγκεκριμένο λόγο να το κάνετε.

Μερικές πρόσθετες δυνατότητες

Στην κατηγορία EMAIL:

Autoresponders: Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε Autoresponders, αυτόματες απαντήσεις που θα στέλνονται όταν λαμβάνει email μια διεύθυνση. Μπορείτε ακόμα και να προγραμματίσετε εκ των προτέρων πότε θα αρχίσει και πότε θα λήξει η αποστολή, κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο για περιόδους διακοπών, αργίες κ.λπ.

Track Delivery: Εδώ μπορείτε να δείτε μηνύματα που παραδόθηκαν ή δεν παραδόθηκαν και τους λόγους μη παράδοσης. Για τα εισερχόμενα, δεν εμφανίζονται εδώ μηνύματα που μπήκαν σε καραντίνα από το Spam Experts. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για συγκεκριμένους παραλήπτες, κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο για τα εξερχόμενα μηνύματα.

Email Filters: Εδώ μπορείτε να ορίσετε φίλτρα (κανόνες) για τα εισερχόμενα μηνύματα. Για κάθε φίλτρο ορίζετε ξεχωριστά τους κανόνες (Rules) που ελέγχονται και τις ενέργειες (Actions) που πρέπει να εφαρμοστούν σε όσα μηνύματα ικανοποιούν τις συνθήκες των κανόνων. Προσοχή: Αν θέλετε να γίνεται εφαρμογή μιας ενέργειας σε αντίγραφο του μηνύματος, αφού αυτό παραδοθεί στα εισερχόμενα, θα πρέπει να προηγηθεί μια χωριστή ενέργεια που να ορίζει παράδοση του μηνύματος (Deliver to Folder) στον φάκελο INBOX.

Email Deliverability: Από εδώ γίνεται ένας αυτοματοποιημένος έλεγχος για τα domain σας αν έχουν στο DNS τις σωστές ρυθμίσεις ώστε τα μηνύματα email που στέλνετε από αυτό το σύστημα να παραδίδονται χωρίς προβλήματα.

Address Importer: Από εδώ μπορείτε να κάνετε μαζική εισαγωγή και δημιουργία λογαριασμών email (mailboxes) ή forwarders. Χρησιμεύει όταν θέλετε να δημιουργήσετε για πρώτη φορά στο σύστημα αυτό πολλούς νέους λογαριασμούς ταυτόχρονα.

MailScanner: Σε ορισμένους λογαριασμούς είναι ενεργοποιημένο το εικονίδιο MailScanner. Με αυτό μεταβαίνετε σε ειδική σελίδα όπου γίνονται οι ρυθμίσεις του Mail Scanner για όλα τα domain σας. Οι ρυθμίσεις είναι πολύ βασικές, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, όριο βαθμολογίας πάνω από το οποίο τα μηνύματα θεωρούνται spam και πού θα καταλήγουν τα μηνύματα αυτά. Εφόσον έχετε ενεργοποιημένο το Spam Experts, που παρέχει καλύτερη προστασία με ακρίβεια, δεν έχει νόημα να χρησιμοποιείτε και το MailScanner και το απενεργοποιούμε όταν σας παραδίδουμε στοιχεία διαχείρισης για το Spam Experts.

Professional Spam Filter: Αυτό αφορά την αυτοματοποιημένη σύνδεση με το Spam Experts και δεν λειτουργεί. Αν θέλετε να συνδεθείτε στο Spam Experts, θα πρέπει να ανοίξετε τη διεύθυνση http://spamexperts.fastweb.gr/ και να συνδεθείτε με τα στοιχεία που σας έχουμε δώσει. Δεν διαθέτουν όλοι οι λογαριασμοί Spam Experts.  

Στην κατηγορία PREFERENCES:

Password & Security: Αλλαγή password για τον λογαριασμό με τον οποίο συνδέεστε στο cPanel

Change Language: Αλλαγή γλώσσας του περιβάλλοντος εργασίας του cPanel

Change Style: Αλλαγή χρωμάτων και αισθητικής του περιβάλλοντος εργασίας του cPanel

Στην κατηγορία DOMAINS:

Domains: Εδώ μπορείτε να προσθέσετε νέα domain για τα οποία θέλετε να έχετε email. Η προσθήκη αφορά μόνο τη ρύθμιση στον συγκεκριμένο server, δηλ. τη δυνατότητα δημιουργίας mailbox και πρόσβασης σε αυτά. Για να λαμβάνονται email αλλά και να στέλνονται, θα πρέπει να συνεννοηθείτε μαζί μας ώστε να κάνουμε τις αντίστοιχες ρυθμίσεις στο DNS (MX, SPF, DKIM).

Οι άλλες δυνατότητες στην κατηγορία αυτή αφορούν φιλοξενία Web και δεν έχει κάποιο πρακτικό αποτέλεσμα να κάνετε κάποιες ρυθμίσεις. Ειδικά σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα Zone Editor, εδώ μπορείτε να δείτε τις αυτοματοποιημένες ρυθμίσεις DNS που γίνονται στον server που φιλοξενεί το email σας, αλλά αν κάνετε κάποια ρύθμιση αυτό δεν έχει αντίκτυπο στον έξω κόσμο, αφού το DNS των domain σας φιλοξενείται αλλού, σε ανώτερο τεχνικά για αυτό τον σκοπό σύστημα, το οποίο ενημερώνουμε εμείς με τις απαραίτητες αλλαγές. Εμείς είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για να κάνουμε εμείς όποιες ρυθμίσεις θέλετε, να σας παρέχουμε υποστήριξη για τις αναγκαίες ρυθμίσεις ή να σας βρούμε λύσεις για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί.