Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

To MailScanner είναι ένα λογισμικό αντιμετώπισης του SPAM, το οποίο λειτουργεί δωρεάν για όλους τους λογαριασμούς στο σύστημά μας MailPLUS. Εξαιρούνται όσοι λογαριασμοί χρησιμοποιούν το SpamExperts. Στόχος και των δύο αυτών λύσεων είναι η καλύτερη αλλά και ευκολότερη αντιμετώπιση των εισερχόμενων ανεπιθύμητων μηνυμάτων (SPAM).

Το MailScanner χρησιμοποιεί τον δοκιμασμένο και πανίσχυρο μηχανισμό του SpamAssassin, ενώ παρέχει μεγαλύτερο έλεγχο και περισσότερες δυνατότητες παραμετροποίησης.

Πώς δουλεύει και τι βλέπετε εσείς

Για τον λογαριασμό σας έχουν οριστεί 2 όρια βαθμολογίας. Οι προεπιλεγμένες τιμές είναι ΚΑΤΩ ΟΡΙΟ = 5 και ΑΝΩ ΟΡΙΟ = 15. Οι δικές σας τιμές μπορεί να διαφέρουν και τα όρια να είναι πιο αυστηρά (χαμηλότερα) ή πιο χαλαρά (υψηλότερα), ανάλογα με το τι ρυθμίσεις μας έχετε ζητήσει να κάνουμε.

Όταν έρχεται ένα μήνυμα, ελέγχεται και λαμβάνει μια βαθμολογία.

– Αν η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ είναι μικρότερη από το ΚΑΤΩ ΟΡΙΟ, το μήνυμα θεωρείται καθαρό και περνά ελεύθερα, παραδίδεται στα ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ σας.

– Αν η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ είναι ανάμεσα στο ΚΑΤΩ και το ΑΝΩ ΟΡΙΟ, το μήνυμα θεωρείται ΠΙΘΑΝΟ SPAM και παραδίδεται στα ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ σας με την ένδειξη  {FW-Spam #} (# είναι η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ).

– Αν η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ είναι μεγαλύτερη από το ΑΝΩ ΟΡΙΟ, το μήνυμα θεωρείται ΒΕΒΑΙΟ SPAM και παραδίδεται στον φάκελο spam του mailbox σας με την ένδειξη {FW-Definitely Spam #}. Στην ίδια κατηγορία εμπίπτουν και μηνύματα με χαμηλότερη βαθμολογία, εφόσον προέρχονται από διευθύνσεις/domains που βρίσκονται στο blacklist, το δικό σας ή του server μας. Αν ψάχνετε κάποιο συγκεκριμένο μήνυμα μπορείτε να το αναζητήσετε είτε μέσω Webmail είτε αν συνδέεστε στον server μέσω IMAP. Το σύστημα έχει αρκετά καλή ακρίβεια στην αναγνώριση των ΒΕΒΑΙΩΝ SPAM, και συνιστούμε να μην ανοίγετε αυτά τα μηνύματα παρά μόνο αν είστε βέβαιοι ότι προέρχονται από εταιρείες/άτομα με τα οποία έχετε ήδη αλληλογραφία ή από εταιρείες που έχετε εσείς ζητήσει να λαμβάνετε ενημερώσεις τους (newsletters, circulars κ.λπ.). Ο φάκελος spam κρατά τα μηνύματα για 60 μέρες, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικό, μικρότερο χρονικό διάστημα με την εταιρεία σας. Μετά από αυτό το διάστημα τα μηνύματα διαγράφονται αυτόματα.

Για τα ΠΙΘΑΝΑ και ΒΕΒΑΙΑ SPAM, μπορεί να έχει γίνει διαφορετική ρύθμιση για τον λογαριασμό σας. Οι δυνατές ρυθμίσεις είναι:

– Τα μηνύματα να παραδίδονται στα ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ (κύριος φάκελος του γραμματοκιβωτίου σας), επισημασμένα με τις αντίστοιχες ενδείξεις στο θέμα τους (FW-Spam ή FW-Definitely Spam), από όπου μπορείτε να ρυθμίσετε φίλτρα στο τοπικό σας πρόγραμμα αλληλογραφίας ώστε να γίνεται αντίστοιχη διαχείρισή τους.

– Να παραδίδονται στα ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΑ (φάκελος με το όνομα spam του γραμματοκιβωτίου σας) όπου θα παραμένουν για 60 ημέρες ή μικρότερο διάστημα.

– Ειδικά τα ΒΕΒΑΙΑ SPAM, να απορρίπτονται (σε συνδυασμό με ένα ρυθμισμένο πολύ ψηλό ΑΝΩ ΟΡΙΟ).

Δυνατότητες παραμετροποίησης

Η γνώμη και τα σχόλιά σας πάντα μας βοηθούν να προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες μας στα μέτρα σας. Με τη βοήθειά σας, μπορούμε να κάνουμε τις εξής προσαρμογές:

– Να κάνουμε πιο αυστηρά ή πιο χαλαρά τα όρια ώστε να χαρακτηρίζονται μηνύματα ως ΠΙΘΑΝΑ ή ΒΕΒΑΙΑ SPAM.

– Να αλλάξουμε σε επίπεδο domain τι θα γίνεται με τα χαρακτηρισμένα spam, π.χ. να παραδίδονται όλα στα ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ή όλα στον φάκελο SPAM ή τα ΠΙΘΑΝΑ στον φάκελο SPAM και τα ΒΕΒΑΙΑ να διαγράφονται.

– Να μας υποδείξετε, ειδικά στην αρχή, συγκεκριμένα μηνύματα που κακοχαρακτηρίστηκαν, είτε ως spam αλλά που δεν είναι, είτε ως καθαρά αλλά που είναι spam. Αυτό θα βοηθήσει στον μελλοντικό χαρακτηρισμό με μεγαλύτερη ακρίβεια με βάση το περιεχόμενό τους. Δεν έχει νόημα για μηνύματα παλαιότερα των 3 ημερών, αφού δεν τηρούνται τόσο παλιά δεδομένα στον server.

– Να μας στείλετε συγκεκριμένα domains εταιρειών με τις οποίες έχετε αλληλογραφία να τα βάλουμε σε whitelist ή και συγκεκριμένες διευθύνσεις, όπως και συγκεκριμένες διευθύνσεις και domain επίμονων spammers για να τα βάλουμε σε blacklist. Με τη μορφή:

*@domain1.tld1
*@domain2.tld2
name3@domain3.tld3
name4@domain4.tld4

ξεχωριστά για whitelist και ξεχωριστά για blacklist.

Παρακαλούμε τέτοια σχόλια και αιτήματα για αλλαγές στις ρυθμίσεις να μας τα στέλνετε ΓΡΑΠΤΑ ΜΕΣΩ EMAIL. Έτσι αποφεύγονται λάθη, ασάφειες και εξασφαλίζετε καλύτερη και ταχύτερη ανταπόκριση από εμάς.

Μια τελική υπενθύμιση

Κανένα σύστημα αναγνώρισης και αποκλεισμού των spam και των ιών δεν είναι τέλειο. Πάντα ένα μικρό ποσοστό μηνυμάτων θα αναγνωρίζεται λάθος. Καλό θα είναι γενικά να μην ανοίγετε συνημμένα και να μην ακολουθείτε συνδέσμους που δεν αναγνωρίζετε. Επίσης, ακόμα και ένα σύστημα που κάνει άριστη ανίχνευση των κακόβουλων μηνυμάτων δεν μπορεί να σας προστατεύσει από κακόβουλα μηνύματα που προέρχονται από λογαριασμούς που έχουν παραβιαστεί. Π.χ. έχετε τακτική αλληλογραφία με κάποιο γραφείο και τα στοιχεία ενός λογαριασμού του έχουν διαρρεύσει και σας στέλνει κάποιος χρησιμοποιώντας τα κλεμμένα στοιχεία. Ή έχουν διαρρεύσει στοιχεία κάποιου δικού σας λογαριασμού ή κάποιου ατόμου με το οποίο αλληλογραφείτε και κάποια αλληλογραφία σας έχει υποκλαπεί. Αν και η επικοινωνία με τον server μας γίνεται υποχρεωτικά με ασφαλή σύνδεση, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ποτέ το ενδεχόμενο να έχει υπάρξει διαρροή από κάποιον τρίτο ή από ανασφαλή φύλαξη των στοιχείων των email κ.λπ. Δεν υπάρχει τεχνικός τρόπος να ανιχνευθεί κάτι τέτοιο και κατά συνέπεια πρέπει να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί, ειδικά όταν λαμβάνετε αιτήματα αλλαγής προσυμφωνηθέντων τρόπων πληρωμής, τραπεζικών στοιχείων κ.λπ. Αν έχετε αμφιβολία, ειδικά όταν πρόκειται για μεγάλα ποσά, κάντε μια επιβεβαίωση μέσω τηλεφώνου ή άλλης ανεξάρτητης μεθόδου επικοινωνίας. Αν θέλετε περισσότερες σχετικές πληροφορίες, ζητήστε μας να σας στείλουμε τι μπορείτε να κάνετε για να προστατευθείτε ακόμα περισσότερο.