Υποστήριξη

Επιλέξτε εδώ για να περάσετε στο ειδικό μας site υποστήριξης. Η καταχώρηση ενός θέματος σας εξασφαλίζει την ταχύτερη δυνατή απάντηση. Εκτός από την επίλυση θεμάτων και τη ζήτηση ρυθμίσεων, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ειδικό site και για ερωτήματα πωλήσεων. Μπορείτε, επίσης, να επικοινωνείτε μαζί μας από την ειδική σελίδα επικοινωνίας.