Αυτή η λύση συνδυάζεται αποκλειστικά με τα mailbox μας με χαρακτηριστικά MailPLUS. Σας προσφέρει επαναφορά όλων των εισερχόμενων μηνυμάτων για την τελευταία εβδομάδα στο mailbox σας. Χρησιμεύει για την περίπτωση κατά λάθος διαγραφής σημαντικών μηνυμάτων ή για περιπτώσεις καταστροφής των τοπικών αντιγράφων και αστοχίας του συστήματος backup σας. Με κάθε επαναφορά, επανέρχονται όλα τα μηνύματα της τελευταίας εβδομάδας. Δεν υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς μηνυμάτων παλαιότερων της εβδομάδας.

Κόστος: Ευρώ 100 / επαναφορά ανά mailbox.