Προώθηση

Custom Promo Pack

Κάθε εταιρεία έχει τις δικές της ανάγκες προώθησης, για αυτό και σχεδιάζουμε πάντα τη δική σας στρατηγική, ανάλογα με τις ανάγκες σας, τον κλάδο, τον ανταγωνισμό.

Κόστος: Βάσει προσφοράς, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας

Όλες οι τιμές που αναφέρονται περιλαμβάνουν ΦΠΑ