Οικονομικά πακέτα domain

Ειδικά συνδυασμένα πακέτα υπηρεσιών, με σκοπό την οικονομική χρήση υπηρεσιών με domain, την κατοχύρωση ονομάτων domain για μελλοντική χρήση ή την παράλληλη χρήση περισσότερων του ενός domain. Το βασικό προϊόν που αγοράζετε είναι ένα domain, εμείς όμως σας δίνουμε με καθόλου ή ελάχιστο επιπλέον κόστος και τις δυνατότητες:

  • Προώθηση των επισκεπτών που έχετε σε αυτό το domain είτε σε μια διεύθυνση δωρεάν φιλοξενίας είτε σε ένα άλλο domain σας
  • Προώθηση των email που στέλνονται σε διευθύνσεις στο domain σας σε μια άλλη, σταθερή διεύθυνση email
  • Φιλοξενία στατικών σελίδων μικρού συνολικά μεγέθους
  • Πραγματικά mailbox στο νέο σας domain

Συγκρίνετε ανάμεσα στα παρακάτω πακέτα Economy για να δείτε αναλυτικά τι σας προσφέρουμε με κάθε πακέτο και να επιλέξετε.

Πακέτο Economy 1 (Vanity domain) Economy 2 (Domain parking) Economy 3 (Mini site) Economy 4 (Small site)
Domain ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
DNS ΝΑΙ, προώθηση HTTP* και e-mail** ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Web OXI, προώθηση σε άλλη διεύθυνση που δεν περιλαμβάνεται στο πακέτο NAI, στατική σελίδα που κατασκευάζουμε εμείς, με ένα απλό λογότυπο, σύντομη περιγραφή, διευθύνσεις, τηλέφωνα και e-mail NAI, στατικές σελίδες που θα παρασχεθούν από τον πελάτη, μεγέθους έως 50 ΜΒ, με ελεύθερο περιεχόμενο NAI, στατικές σελίδες που θα παρασχεθούν από τον πελάτη, μεγέθους έως 100 ΜΒ, με ελεύθερο περιεχόμενο
E-mail OXI, προώθηση σε άλλη διεύθυνση που δεν περιλαμβάνεται στο πακέτο ΝΑΙ, 1 mailbox μορφής info@domain.tld, μεγέθους 30 ΜΒ, με δυνατότητα πρόσβασης μέσω POP3, spam και virus control ΝΑΙ, 1 mailbox μορφής info@domain.tld, μεγέθους 256 ΜΒ, με δυνατότητα πρόσβασης μέσω POP3, IMAP, spam και virus control, και δυνατότητες αντίστοιχες των πακέτων μας MailPLUS ΝΑΙ, 5 mailbox μορφής info@domain.tld, συνολικού μεγέθους 1280 ΜΒ με ελεύθερη διαμόρφωση μεταξύ τους, με δυνατότητα πρόσβασης μέσω POP3, IMAP, spam και virus control, και δυνατότητες αντίστοιχες των πακέτων μας MailPLUS
Κόστος (με ΦΠΑ) Ίδιο με το κόστος μόνο για το αντίστοιχο domain Ευρώ 20 / έτος*** Ευρώ 30 / έτος Ευρώ 90 / έτος

* Προώθηση των επισκέψεων σε διεύθυνση της μορφής www.domain.tld σε άλλη διεύθυνση, μορφής www.domain2.tld2 ή www.myISP.tld2/somedirectory/someaddress/~myname
** Προώθηση ενός e-mail μορφής info@domain.tld σε άλλη διεύθυνση e-mail
*** Η παραπάνω τιμή ισχύει μόνο για domain .gr, .com, .net, .org. Για domain .eu υπάρχει πρόσθετο κόστος Ευρώ 3 / έτος, ενώ για άλλα domain υπάρχει πρόσθετο κόστος, το οποίο εξαρτάται από το κόστος κατοχύρωσης του domain.

Όλες οι τιμές που αναφέρονται περιλαμβάνουν ΦΠΑ