Χρυσή εγγύηση τιμής

Σας εξασφαλίζουμε ότι θα έχετε πάντα τις χαμηλότερες τιμές της ελληνικής αγοράς. Συγκεκριμένα σας προσφέρουμε:

  • 5% χαμηλότερη τιμή από οποιοδήποτε πακέτο φιλοξενίας παροχέα υπηρεσιών hosting στο εξωτερικό.
  • 10% χαμηλότερη τιμή από οποιοδήποτε πακέτο φιλοξενίας παροχέα υπηρεσιών hosting στην Ελλάδα.
  • 20% χαμηλότερη τιμή από οποιοδήποτε πρόσθετο φιλοξενίας παροχέα υπηρεσιών hosting στην Ελλάδα. Ως πρόσθετο φιλοξενίας εννοούμε τις πρόσθετες υπηρεσίες φιλοξενίας που παρέχουν διάφορες εταιρείες σε συνδυασμό με άλλες υπηρεσίες τους, ενώ ως σχετικό κόστος υπολογίζεται η διαφορά μεταξύ του κόστος της υπηρεσίας μαζί με τις υπηρεσίες φιλοξενίας και του κόστους της απλής υπηρεσίας.

Προϋποθέσεις για όλα τα παραπάνω:

Να πρόκειται για διαφημισμένο πακέτο φιλοξενίας

  • Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του να αναλύονται με λεπτομέρεια στο site της εταιρείας που το παρέχει
  • Να μην πρόκειται για ειδική προσφορά και να μην έχει χρονικούς περιορισμούς
  • Να έχουμε τις τεχνικές δυνατότητες να το παρέχουμε